Spis treści strony„Kontrola Google Lighthouse”

Kontrola stron serwisu przez Google Lighthouse

Lighthouse to zautomatyzowane narzędzie, badające 5 aspektów działania dowolnej strony internetowej; publicznej lub wymagającej uwierzytelnienia. Od 2016 roku stanowi rozszerzenie dla przeglądarki Google Chrome, a od 2020 dla Mozilli Firefox. Dostępne jest też w Narzędziach dla programistów.

W następstwie testów generowany jest raport o tym, jak szybko ładuje się strona, jakie problemy wpływają na jej wydajność, dostępność i pozycjonowanie, oraz czy może ona pełnić rolę progresywnej aplikacji internetowej.

Skrócona instrukcja obsługi korzystania z Lighthouse dostępna jest pod adresem .

Uwaga: Poniższe wyniki dotyczą serwisu dostępnego w Sieci do 14 października 2023 roku. Konieczność transferu serwisu i wykorzystania nowej domeny wynikła z informacji o zakończeniu świadczenia hostingu przez dotychczasowego usługodawcę.

Zestawienie raportów Google Lighthouse

Raport Google dla stronyWydajnośćDostępnośćNajlepsze praktykiPozycjonowaniePWA
Strona główna serwisu100%100%100%100% nd. 
Opcja graficzna raportuOcena strony www.alfa-bytom.pl
Bytom — uchwała, której nie zrealizowano100%100%100%100%nd.
Opcja graficzna raportuOcena strony www.alfa-bytom.pl/index/bytom-uchwala-ktorej-nie-zrealizowano.html
Deklaracja dostępności serwisu100%100%100%100%nd.
Opcja graficzna raportuOcena strony www.alfa-bytom.pl/deklaracja-dostepnosci.html
Kontrola bezpieczeństwa serwisu100%100%100%100%nd.
Opcja graficzna raportuOcena strony www.alfa-bytom.pl/deklaracja-dostepnosci/kontrola-bezpieczenstwa-serwisu.html
Kontrola kodu stron100%100%100%100%nd.
Opcja graficzna raportuOcena strony www.alfa-bytom.pl/deklaracja-dostepnosci/kontrola-kodu-stron.html
Kontrola Google Lighthouse100%100%100%100%nd.
Opcja graficzna raportuOcena strony www.alfa-bytom.pl/deklaracja-dostepnosci/kontrola-lighthouse.html
Kontrola profilu odnośników100%100%100%100%nd.
Opcja graficzna raportuOcena strony www.alfa-bytom.pl/deklaracja-dostepnosci/kontrola-profilu-odnosnikow.html
Kontrola wydajnosci i optymalizacji100%100%100%100%nd.
Opcja graficzna raportuOcena strony www.alfa-bytom.pl/deklaracja-dostepnosci/kontrola-wydajnosci-i-optymalizacji.html
Regulamin wydawcy serwisu100%100%100%100%nd.
Opcja graficzna raportuOcena strony www.alfa-bytom.pl/regulamin-wydawcy.html
Polityka prywatnosci serwisu100%100%100%100%nd.
Opcja graficzna raportuOcena strony www.alfa-bytom.pl/polityka-prywatnosci.html
Polityka plików cookies100%100%100%100%nd.
Opcja graficzna raportuOcena strony www.alfa-bytom.pl/polityka-plikow-cookies.html
Strona potwierdzająca błąd HTTP 400100%100%100%100%nd.
Opcja graficzna raportuOcena strony www.alfa-bytom.pl/http-400.html
Strona potwierdzająca błąd HTTP 404100%100%100%100%nd.
Opcja graficzna raportuOcena strony www.alfa-bytom.pl/http-404.html
Strona potwierdzająca błąd HTTP 500100%100%100%100%nd.
Opcja graficzna raportuOcena strony www.alfa-bytom.pl/http-500.html
Mapa stron serwisu100%100%100%100%nd.
Opcja graficzna raportuOcena strony www.alfa-bytom.pl/mapa-stron-serwisu.html

Warto wiedzieć, że …

W trybie art. 27a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, z późn. zm.) organizacje pożytku publicznego są uprawnione do otrzymania podatku dochodowego od osób fizycznych.

Oto uprawnionych do otrzymania w 2024 roku 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2023 rok.Uwzględnia on organizacje, które w terminie spełniły obowiązek sprawozdawczy i w stosunku do których nie została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego informacja o otwarciu likwidacji lub ogłoszeniu upadłości.

Data publikacji: 10-01-2024.Źródło: Narodowy Instytut Wolności.

Zaktualizowano