Spis treści strony„Regulamin wydawcy serwisu”

  1. (definicja: wydawcy, wydawca).

Regulamin

Wydawcą serwisu „Stowarzyszenie Młodzieży Niepełnosprawnej ALFA” jest Barbara Cholewa; zamieszkała w Bytomiu przy ulicy Podhalańskiej 11/1.

Prawa zastrzeżone

  1. Wszystkie prawa zastrzeżone (łącznie z tłumaczeniem na języki obce).Bez pisemnej zgody wydawcy materiałów udostępnionych w Internecie, żadna część serwisu „Stowarzyszenie Młodzieży Niepełnosprawnej ALFA” nie możne być reprodukowana, przechowywana w innych systemach informatycznych i żadnymi środkami elektronicznymi, mechanicznymi, za pośrednictwem kopiarek czy w inny sposób; poza zakresem wynikającym z dozwolonego użytku chronionych utworów.
  2. Do wszelkich materiałów zamieszczonych w serwisie „Stowarzyszenie Młodzieży Niepełnosprawnej ALFA” stosuje się przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wykorzystywanie materiałów objętych prawem autorskim

  1. Wykorzystywanie materiałów objętych prawem autorskim bez zgody autora jest zawsze naruszeniem prawa autorskiego, nawet gdy nie wiąże się z uzyskiwaniem korzyści materialnych. Osiąganie korzyści może wpłynąć na wysokość i formę odszkodowania przyznanego przez sąd, ale nie zmienia samego faktu zaistnienia naruszenia praw autorskich.
  2. Dozwolone jest cytowanie fragmentów tekstów pochodzących z serwisu „Stowarzyszenie Młodzieży Niepełnosprawnej ALFA”, z podaniem ich źródła. W przypadku cytatu na stronie internetowej „podanie źródła” oznacza odnośnik wskazujący na ten serwis lub konkretną jego stronę. W przypadku publikacji drukowanej oznacza podanie adresu: www.alfa-bytom.pl. Rozmiar cytatu nie może wykraczać poza granice określone w rozdziale trzecim Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  3. Ponieważ wiedza i poglądy autora mogą ulec zmianie — aby Czytelnik miał możliwość zapoznania się z aktualną wersją tekstu — przy cytacie wskazane jest podanie daty dokonania cytowania.
  4. Dozwolone jest indeksowanie zawartości serwisu „Stowarzyszenie Młodzieży Niepełnosprawnej ALFA” przez systemy wyszukiwania dostępne publicznie, z wyjątkiem stron zastrzeżonych poprzez zapisy w pliku ~/robots.txt lub przez tagi HTML.

Słownik

WYDAWCY, WYDAWCA

Osoba lub instytucja, realizująca politykę wydawniczą w określonym segmencie rynku — za której pieniądze przygotowywane, opracowywane, a następnie drukowane jest czasopismo, książka, lub publikowana podobna rzecz, w tym komercyjny serwis internetowy.

Zaktualizowano