Spis treści strony„Polityka prywatności serwisu”

  1. (definicje: adres elektroniczny, uwierzytelnienie)

Nota o ochronie prywatności

  1. Każda osoba odwiedzająca serwis „Stowarzyszenie Młodzieży Niepełnosprawnej ALFA” pozostaje anonimowa.
  2. Uzyskanie pełnego i nieodpłatnego dostępu do treści serwisu „Stowarzyszenia Młodzieży Niepełnosprawnej ALFA” nie wymaga uwierzytelnienia.
  3. W serwisie „Stowarzyszenie Młodzieży Niepełnosprawnej ALFA” nie ma treści, które są sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej czy etnicznej, nie ma pornografii, treści nagannych moralnie i uważanych powszechnie za nieetyczne.
  4. Na niektórych stronach serwisu „Stowarzyszenie Młodzieży Niepełnosprawnej ALFA” umieszczono odnośniki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Wydawca serwisu nie odpowiada jednak za politykę ochrony prywatności stosowaną przez ich właścicieli.
  5. Adres elektroniczny nadawcy korespondencji zostanie użyty w celu udzielenia ewentualnej odpowiedzi, o ile przesłana korespondencja nie zostanie uznana za SPAM.
  6. Wydawca serwisu „Stowarzyszenie Młodzieży Niepełnosprawnej ALFA” nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza adresów mailingowych innym osobom lub instytucjom; chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
  7. Dozwolone jest indeksowanie zawartości serwisu „Stowarzyszenie Młodzieży Niepełnosprawnej ALFA” przez systemy wyszukiwania dostępne publicznie, z wyjątkiem stron zastrzeżonych poprzez zapisy w pliku ~/robots.txt i przez tagi HTML META name='Robots'.
  8. W ramach usług Google, w serwisie „Stowarzyszenie Młodzieży Niepełnosprawnej ALFA” umieszczono aplikację analizy oglądalności stron internetowych Google, Inc. (Google). Google Analytics używa „cookies”, pliki tekstowe które umieszcza na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem Internet Protocol (IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji serwisu może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszego serwisu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.
  9. Rozwój technologii internetowej czy zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych mogą wpłynąć na zmiany w polityce ochrony prywatności. O wszelkich zmianach wydawca niniejszego Serwisu poinformuje na tej stronie.

Słownik

ADRES ELEKTRONICZNY

Termin prawniczy, którego definicja zawarta jest w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Adres elektroniczny to oznaczenie systemu teleinformatycznego, umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

UWIERZYTELNIENIE (autentykacja)

Proces, w którym sprawdza się (najczęściej przez podanie hasła) czy dany podmiot jest naprawdę tym za kogo się podaje. Jeśli przeglądarka lub strona id='www'www nie zabezpiecza hasła, może dojść do tak zwanej kradzieży tożsamości.

Zaktualizowano