Spis treści strony„Strona potwierdzająca błąd HTTP 404”

  1. .

Wybranego adresu nie znaleziono

Podany adres nie istnieje w zasobach tego serwisu lub został błędnie wpisany do wyszukiwarki.

Inaczej mówiąc, ten błąd oznacza, że strona przyporządkowana do wpisanego adresu internetowego nie istnieje, gdyż została trwale usunięta lub przeniesiona.

W razie potrzeby proszę przejść do strony głównej serwisu lub do mapy stron internetowych tego serwisu.

Warto wspomnieć, że termin „404 Not Found” wdrożył Tim Berners-Lee, wynalazca sieci. Pierwszy udokumentowany przypadek błędu 404 na stronie internetowej miał miejsce w 1993 roku, kiedy bezskutecznie próbowano uzyskać dostęp do strony National Center for Supercomputing Applications w przeglądarce Mosaic. Strona została przeniesiona w inne miejsce, a jej odnośnik nie został zaktualizowany.

Warto wiedzieć, że …

W Polsce jest ponad 100 tysięcy organizacji społecznych. Rozwój sektora organizacji pozarządowych w kraju pozostaje przedmiotem badań stowarzyszenia Klon/Jawor.

Największe, niezależne badanie stowarzyszeń i fundacji w Polsce, prowadzone jest od 2002 roku.

Raport z uwzględnia omówienie trendów w czternastu obszarach tematycznych; m.in. finanse, formy działań, wolontariat, praca w NGO, problemy NGO, współpraca organizacji z partnerami, opinie liderek i liderów na ważne tematy społeczne.

Data publikacji informacji: 20-10-2022.Autor informacji: — stowarzyszenie Klon/Jawor.Źródło opublikowania informacji: https://kondycja.ngo.pl/.

Zaktualizowano