Spis treści strony„Strona potwierdzająca błąd HTTP 500”

  1. (definicje: serwer, hosting witryny)

Wewnętrzny błąd serwera

Błąd po stronie serwera, może wystąpić w każdej przeglądarce i w każdym systemie operacyjnym.

Potwierdza on, że na serwerze hostującym witrynę, do której próbowano uzyskać dostęp, wystąpiła awaria, która uniemożliwiła wyświetlenie danej strony.

Awaria może wynikać z błędu w konfiguracji oprogramowania witryny. Może także wystąpić podczas odwiedzania strony w trakcie konserwacji sieci.

Słownik

Serwer
Serwer to infrastruktura umożliwiającą ciągłą pracę komputera i pozwalająca na udostępnianie zasobów, mająca określony zestaw cech: wydajność, przepustowość, system operacyjny, pamięć.
Hosting witryny
Hosting witryny to usługa dzierżawy wydzielonej przestrzeni dyskowej i innych zasobów serwera w celu przechowywania plików strony internetowej, poczty czy aplikacji internetowej.
Rozróżniamy:
Hosting lokalny — na komputerze zapewnia najwyższą kontrolę, przy czym wymaga dużej wiedzy i doświadczenia, przy konfiguracji własnego serwera.
Hosting współdzielony — to najbardziej popularny rodzaj hostingu, gdzie właściciele tego typu kont współdzielą fizyczny serwer i jego zasoby.
Hosting VPS — zapewnia lepszą wydajność i dostęp do systemu operacyjnego serwera.
Hosting dedykowany — zapewnia cały serwer lub kilka serwerów – tylko dla naszej witryny; gdy ta działa z dużymi bazami danych i plikami multimedialnymi.
Hosting w chmurze – to sieć połączonych ze sobą serwerów, przechowujących te same informacje.

Zaktualizowano