Spis treści strony„Kontrola profilu odnośników”

Kontrola profilu odnośników na stronach serwisu

Odnośniki na stronach serwisu „Stowarzyszenie Młodzieży Niepełnosprawnej ALFA” pozostają bez błędów i ostrzeżeń.

Każdy może sam sprawdzić ich poprawność w czasie rzeczywistym.

Warto wiedzieć, że …

Czy organizacje pozarządowe wspierające osoby z niepełnosprawnościami również muszą stosować ustawę o zapewnianiu dostępności?

Wszystkie organizacje pozarządowe powinny dążyć do zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w prowadzonej działalności.Jednak obowiązek zapewniania dostępności w zakresie określonym w ustawie mają tylko te organizacje, które są podmiotami publicznymi. Gdy organizacja pozarządowa nie jest podmiotem publicznym ale realizuje na jego rzecz zadanie finansowane ze środków publicznych lub zamówienie publiczne, ma obowiązek zapewniać dostępność w zakresie określonym w umowie.

Data publikacji: 26-05-2022.Autor: — Tomasz Wojakowski, Pełnomocnik Prezesa Zarządu ds. Dostępności.Źródło: Odpowiedź na pytanie z konferencji „PFRON wspiera dostępność”.Konferencja odbyła się 19 maja 2022 roku w ramach Światowego Dnia Wiedzy o Dostępności (ang. GAAD).

Zaktualizowano