Spis treści strony„Kontrola kodu stron”

Kontrola kodu stron serwisu

Kod wszystkich stron serwisu „Stowarzyszenie Młodzieży Niepełnosprawnej ALFA” pozostaje bez błędów i ostrzeżeń.

Każdy może sam sprawdzić poprawność kodu HTML dowolnej — prezentowanej niżej — strony, w czasie rzeczywistym.

Warto wiedzieć, że …

Każdego roku na świecie, w trzeci czwartek maja, obchodzony jest Światowy Dzień Wiedzy o Dostępności.

Cieszy każda inicjatywa, przedsięwzięcie czy okazja do promowania tematu dostępności. Mam nadzieję, że dzięki naszym wspólnym wysiłkom i spotkaniom, takim jak to; wiedza o dostępności w Polsce jeszcze w większym wymiarze zagości w przestrzeni publicznej.

Data wypowiedzi i publikacji: 19-05-2022.Autor wypowiedzi: — Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej.Źródło opublikowania wypowiedzi: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/swiatowy-dzien-wiedzy-o-dostepnosci.

Zaktualizowano