Spis treści strony„Kontrola bezpieczeństwa serwisu”

Kontrola bezpieczeństwa stron serwisu

Strony serwisu „Stowarzyszenie Młodzieży Niepełnosprawnej ALFA” mają reputację witryny godnej zaufania i informującej internautów w jaki sposób przetwarzane są ich dane.

Żaden z dostawców zabezpieczeń .

Z kolei o tym, że strony serwisu alfa-bytom.pl pozostają bezpieczne na najwyższym, możliwym poziomie „A+”, utwierdza w przekonaniu wynik testu SSL Labs.

Warto wiedzieć, że …

W trybie art. 27a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, z późn. zm.) organizacje pożytku publicznego są uprawnione do otrzymania podatku dochodowego od osób fizycznych.

Oto uprawnionych do otrzymania w 2024 roku 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2023 rok.Uwzględnia on organizacje, które w terminie spełniły obowiązek sprawozdawczy i w stosunku do których nie została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego informacja o otwarciu likwidacji lub ogłoszeniu upadłości.

Data publikacji: 10-01-2024.Źródło: Narodowy Instytut Wolności.

Zaktualizowano